شناسنامه محمد نجفی
 
نام محمد نجفی
تماس با من
جنسیت مرد
سن
درباره من

کشور ایران  
شهر یزد

تحصیلات دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار  
شغل مدیر فنی IT  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها